Noticies

Tota l'actualitat a la teva mà

Vols subscriure't a la news?  Subscriu-te aquí

13/09/2021

El Consell Executiu aprova el projecte d’adaptació de l’edifici que albergarà el futur Museu de la Mar

Per poder iniciar els treballs s’ha de signar un conveni amb l’ajuntament d’Eivissa, propietari de l’immoble qui també haurà de concedir la llicència d’obres

El Consell Insular d'Eivissa ha aprovat recentment per Consell Executiu el projecte de reforma i adaptació a ús museístic de l'antic edifici de sa Riba o Sanitat Exterior, propietat de l'Ajuntament d'Eivissa. Aquest projecte arquitectònic només preveu intervenir a l'interior de l'edifici amb l'objectiu d'adaptar-lo al seu futur ús com a Museu de la Mar. L'exterior romandrà igual sense cap canvi, amb respecte absolut a la seua estètica original, integrada en la panoràmica històrica del port vell d'Eivissa, i sobretot pel fet de tractar-se d'un edifici de caràcter històric d’un important valor arquitectònic, que figura en el PEPRI amb un grau de conservació 1.2.

Amb l'acord de cessió de l'edifici que es preveu que es pugui signar aviat entre ambdues institucions, l’Ajuntament d'Eivissa, com a propietari de l'immoble, haurà d'autoritzar al Consell Insular per poder executar les obres d’adequació de l’edifici com a centre museístic, de manera segura per a la preservació de l’edifici i la conservació dels seus elements originals, a la vegada que complint la normativa del seu nou ús i funció museística amb visita de públic. Tot i que l'edifici, que té tres plantes, no és molt gran, té una ubicació molt adequada per poder-ho lligar amb una part expositiva exterior, i sobretot amb la part del museu flotant per exposició d'embarcacions de fusta tradicionals.

Per a l'impuls d'aquest projecte que té diverses parts i aspectes, el Consell Insular d'Eivissa va signar un protocol de col·laboració i es va constituir una Comissió Mixta que té per funció el seguiment de tot el projecte, i que està composada per membres de les diferents administracions implicades en el projecte: el Consell Insular d'Eivissa, l'Ajuntament d'Eivissa que cedeix l'edifici de l'antiga Sanitat Exterior, el Govern Balear, que anualment preveu una subvenció per aquest projecte, i Autoritat Portuària que ha de permetre els usos museístics de la línia de mar que discorre paral·lela al mur del port vell, el museu flotant, així com la instal·lació d'alguns tòtems informatius i elements museístics des del tram que va des del monument als corsaris fins a la Plaça de sa Riba.

Actualment el projecte arquitectònic s'ha enviat a l'Ajuntament pel seu corresponent vist-i-plau i per la tramitació de l'oportuna llicència d'obres, a la vegada que el Consell Insular té el dit projecte en exposició pública, per passar després de superat aquest tràmit a realitzar l'expedient de contractació de les obres. Aquest projecte d'obres d'adaptació de l'edifici preveu un termini de 12 mesos per la seua execució, amb un import de  781.570,31 €, IVA inclós.

Paral·lelament s'ha anat avançant amb el projecte museogràfic, tant de l'interior de l'edifici de l'antiga Sanitat Exterior, com dels elements previstos per ubicar al passeig que va des del monument als corsaris fins la Plaça de sa Riba. Aquesta part de projecte haurà de ser consensuada amb Autoritat Portuària, a qui ja es va remetre el projecte museogràfic de l'edifici de sa Riba i l'avantprojecte del museu flotant. I, el Consell Insular, per la seua banda, ha encarregat el projecte d'enginyeria per a la part del museu flotant on es preveu que hi pugui haver algunes embarcacions de fusta tradicional: llaüts, xalanes, bots, balandres... S'espera que les obres i la implementació d'aquest projecte de la part del museu flotant les pugui assumir Autoritat Portuària com a la seua part de participació en el projecte.

L’exposició museogràfica a l'interior de l'edifici de sa Riba, antiga Sanitat Exterior o Pòsit de pescadors, preveu exposicions monogràfiques temporals que s'aniran renovant anualment. Es fonamentaran amb textos i imatges però també amb l’exposició d’estris de pesca de la col·lecció propietat del Museu Etnogràfic d’Eivissa (nanses, xarxes, palangres, estris de navegació i nàutica, eines mestres d'aixa i calafat...). Precisament aquesta col·lecció de peces museogràfiques de temes relacionats amb la mar s'està posant en valor, i passant per un tractament de neteja i conservació preventiva, això amb el suport econòmic de la subvenció de 2021 del Govern Balear.

Aquesta part expositiva es complementarà amb un documentals audiovisuals que puguin mostrar i explicar les diferents arts de pesca tradicionals i actuals que s'empren a l’illa. També seran importants els dibuixos i els diagrames explicatius de cadascun del arts de pesca. Altres temes que es volen tractar en diferents exposicions successives són l'extracció i exportació de sal, la posidònia bé natural Patrimoni de la Humanitat que hem de preservar, la navegació tradicional, l'activitat corsària... 


Tornar

 

Subscriu-te a la nostra newsletter

Deixa'ns les teves dades i començaràs a rebre les nostres comunicacions.

 He llegit i accepto la política de privacitat