Eivissa Cultural

Notícies

 • +
  17/05/2024

  Obert el termini de presentació de sol·licituds a les ajudes per a estudiants de l’illa d’Eivissa per a l’any acadèmic 2023-2024

  Les sol·licituds es poden presentar fins al 13 de juny i s’ha de fer a través de la Seu Electrònica del Consell.

  Al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 64, de 16 de maig de 2024 es va publicar l’Extracte de les ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa per a l’any acadèmic 2023-2024, de manera que les sol·licituds poden presentar-se des del dia 17 de maig fins al dia 13 de juny de 2024, inclosos.

  La Bases de les ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa per a l’any acadèmic 2023-2024, poden consultar-se al BOIB núm. 62, d’11 de maig de 2024, a la Seu Electrònica del Consell Insular d’Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es/), àmbit Educació, i a la pàgina web del Consell Insular d’Eivissa (https://www.conselldeivissa.es), apartat Ajudes i subvencions.

  Tant per buscar la informació com per presentar la sol·licitud, és MOLT IMPORTANT que accediu directament al tràmit habilitat a aquest efecte a la Seu Electrònica del Consell Insular d’Eivissa, no a la pàgina web que obteniu si feis una recerca en un cercador d’Internet, ja que, tot i que ho sembla, NO és una pàgina web oficial del Consell.

  Els estudis objecte d’aquestes ajudes han de ser títols oficials i amb validesa a tot l’Estat espanyol. Enguany, s’han previst les dues línies d’ajudes següents, que tenen com a objecte els estudis oficials següents:

  A) Línia 1: Ajudes del Consell Insular d’Eivissa a estudiants de l’illa d’Eivissa, any acadèmic 2023-2024 (en endavant, L1 CIE), dividits en les modalitats següents:

  Modalitat A: Estudis oficials presencials o semipresencials cursats fora de l’illa d’Eivissa

  a) Estudis universitaris de grau cursats en qualsevol universitat de la Unió Europea (UE-27)

  b) Estudis d’ensenyaments artístics superiors (com estudis de música, de dansa i art dramàtic, de conservació i restauració de béns culturals i d'arts plàstiques i disseny) cursats en qualsevol país de la UE-27

  c) Cicles formatius de grau mitjà o superior, cursats en centres de tot Espanya, sempre que no puguin cursar-se a l’illa d’Eivissa o, quan també s’imparteixin a l’illa, en el cas excepcional que la persona sol·licitant no hagi pogut obtenir-hi plaça, fet que s’haurà d’acreditar documentalment i de manera fefaent al Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa

  Modalitat B: Estudis oficials presencials o semipresencials cursats fora de l’illa d’Eivissa

  d) Estudis universitaris de màster cursats en qualsevol universitat de la UE-27

  Modalitat C: Estudis oficials presencials, semipresencials o a distància cursats a l’illa d’Eivissa:

  e) Estudis universitaris de grau i de màster cursats en qualsevol universitat de la UE-27

  B) Línia 2: Ajudes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de desplaçament per als estudiants de l’illa d’Eivissa, any acadèmic 2023-2024 (en endavant, L2 CAIB)

  Són objecte de la L2 CAIB els estudis universitaris, oficials i presencials, de grau o màster cursats en qualsevol universitat de la UE-27 durant l’any acadèmic 2023-2024, sempre que no s’imparteixin a la seu d’Eivissa de la Universitat de les Illes Balears (UIB) o si l’estudiant no hi ha obtengut plaça.

  Pel que fa a la dotació econòmica, la L1 CIE d’aquestes ajudes està dotada amb 700.000 €, distribuïts entre les tres modalitats, mentre que la L2 CAIB estarà dotada amb 356.061 € (237.380 € del pressupost de la CAIB + 118.681 € del Fons d’Insularitat) únicament en el cas que s’aprovi i se signi un conveni de col·laboració amb el Consell Insular d’Eivissa (actualment en tramitació) en relació amb una aportació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) al Consell per a ajudes de desplaçament a estudiants de l’illa d’Eivissa que cursin estudis de grau i màster a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2023-2024 i sempre que la CAIB aporti al Consell la dotació efectiva per l’import que s’hi preveu.

  La base desena d’aquestes ajudes estableix les formes i els llocs en què poden presentar-se les sol·licituds. En cas el cas que es vulgui presentar presencialment al Registre d’Entrada del Consell, prèviament s’haurà de demanar cita prèvia al 971195906 o a través del web https://citaprevia.conselldeivissa.es.

  < Tornar