Eivissa Cultural

Directori de béns patrimonials

Arxiu d'Imatge i So del Consell Insular d'Eivissa

Informació d'interés
Edifici de la Comandància. Carrer del Calvari núm. 1, 2a planta
638656278
Enllaços
http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=153&language=ca&codResi=1&codMenuPN=423&codMenuSN=514&codMenuTN=623&codMenu=548

< Tornar