Eivissa Cultural

Directori de béns patrimonials

Aqüeducte de Ses Galamones

L’any 2005, en el transcurs d’unes obres d’urbanització de la zona de Can Misses, va ser descobert un tram d’aqüeducte romà. L’11 de novembre del mateix any s’aprovà el trasllat del monument, per tal de garantir-ne la conservació, a un espai cedit per l’Ajuntament d’Eivissa davant ses Galamones. Des de 2007 es pot visitar l’aqüeducte del qual es conserven 95 metres dividits en dos parts i datat probablement al final del segle I dC.

Informació d'interés
Carrer des Cubells núm. 32, Eivissa

< Tornar